NOTEIKUMI PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 

6.1. Piekrītot šiem Noteikumiem, Lietotājs iesniedz savus personas datus apstrādes Uzņēmumam pārvaldības un pakalpojumu, kādi tiek sniegti Lietotājam, izpildes vajadzībām (Līguma noslēgšanas un izpildes pamats), kā arī citiem ar to saistītiem turpmāk minētajiem nolūkiem. Personas dati, kas sniegti līguma noslēgšanas laikā, tiek apstrādāti (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru plāksnes, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru plākšņu attēli iebraukšanas laikā, kā arī dati, kas saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu, tostarp GPS dati (atrašanās vieta) ierīcei, caur kuru Lietotājs plāno maksāt par Pakalpojumiem, telefona zvanu ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas dienesta darbiniekiem ieraksti un video novērošanas dati Autostāvvietā.

6.2. Uzņēmums ievēro šādus principus personas datu apstrādei:

6.2.1. Personas datus vāc noteiktos un likumīgos nolūkos;

6.2.2. Personas dati tiek apstrādāti precīzi, godīgi un pārredzami;

6.2.3. Tiek apstrādāti piemēroti, atbilstīgi un vienīgi personas dati, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai;

6.2.4. Personas datus apstrādā likumīgi, t.i., tikai pamatojoties uz juridiskās apstrādes tiesiskajiem pamatiem (līguma noslēgšanai un izpildei, piekrišanai, kā arī citu iemeslu dēļ, ja piemērojams).

6.2.5. Personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti.

6.2.6. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk par to laiku, kādu nosaka datu apstrādes mērķi.

6.3. Personas datu apstrādes informāciju Pakalpojuma pārvaldības un izpildes nolūkā glabā 10 gadus pēc to iegūšanas.

6.4. Uzņēmums izpildīs savas saistības pret Lietotāju saskaņā ar datiem, ko norādījis Lietotājs rezervācijas laikā Tīmekļa vietnē. Ja šādi dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, utt.) izmainās, Lietotājam nekavējoties jāinformē Uzņēmumu par to. Turklāt Lietotājs jebkurā laikā var iesniegt pieteikumu par piekļuvi personas datiem, ko Uzņēmums apstrādā, pieprasīt labot neprecīzus datus un atteikties apstrādāt personas datus saskaņā ar procedūru, kas noteikta ar likumu.

6.5. Lietotāja kontaktinformāciju (epasta adrese), pamatojoties uz Uzņēmuma likumīgajām interesēm, var izmantot, lai informētu Lietotāju par attiecīgajiem piedāvājumiem, kas saistīti ar Pakalpojumiem, Pakalpojuma Nosacījumiem. Šim nolūkam var izmantot Lietotāja iesniegtos un ar Pakalpojuma izmantošanu saistītos datus. Lietotājs var jebkurā laikā atcelt piekrišanu, sazinoties ar Uzņēmumu pa e-pastu: info@unipark.lv, pa tālruni +371 66 77 88 50 vai noklikšķinot uz saites, kas sniegta tiešajā mārketinga ziņojumā.

6.6. Uzņēmuma biļeteni tiek nosūtīti uz Lietotāja epasta adresi ne vairāk par vienu reizi vai divreiz mēnesī, lai informētu Lietotāju par izmaiņām Autostāvvietas ieeju sistēmās, pakalpojumu noteikumos vai akcijās.

6.7. Uzņēmums var nodot Lietotāja epasta adresi trešajām pusēm, kas sniedz Uzņēmumam specializētus pakalpojumus vienīgi, lai nosūtītu tiešo mārketinga ziņojumu Lietotājam. 

6.8. Videonovērošanu Autostāvvietās veic, lai nodrošinātu Uzņēmuma īpašuma tiesību aizsardzību, lai garantētu īpašuma drošību un neaizskaramību, kuru pārvalda Uzņēmums, Pakalpojumu kvalitāti un pārvaldīšanas procesu, drošību Uzņēmuma darbiniekiem, trešajām pusēm un to īpašumam, ko izmanto, lai nodrošinātu Uzņēmuma Pakalpojumu sniegšanu. Videonovērošanu veic visu diennakti.

6.9. Videoierakstus var apskatīt tikai gadījumā, ja pastāv aizdomas par Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un Pakalpojumu sniegšanu līgumu, kas noslēgti starp Uzņēmumu un Lietotājiem vai Uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem, Pakalpojumu kvalitāti, negadījumiem ar Lietotājiem vai darbiniekiem, materiālo vērtību pazušanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu konfliktu (incidentu) starp Lietotāju un darbinieku gadījumos. Videoierakstus var apskatīt tikai personas, kuras ir atbilstoši pilnvarojis Uzņēmuma vadītājs, kuras ir iepazinušās ar tiesību aktu par personas datu aizsardzību prasībām un kuras apņemas ievērot tos parakstoties vai kā citādi, pierādot informācijas faktu un saistības.

6.10. Videonovērošanas laikā savāktos personas datus (attēla datus) glabā ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus no to uzņemšanas dienas un pēc tam automātiski iznīcina, izņemot gadījumus, kad ir iemesls uzskatīt, ka ir atklāts pārkāpums, disciplinārs pārkāpums, noziedzīgs nodarījums vai cita nelikumīga rīcība (līdz attiecīgās izmeklēšanas un/vai tiesas procesa beigām).

6.11. Telefona sarunu ieraksti ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas centra palīdzību tiek veikti, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu un Lietotāja informācijas kvalitāti. Pirms sarunas ierakstīšanas, datu subjektu informē par sarunas ierakstīšanu un mērķi. Telefona sarunu ierakstus glabā 1 gadu un tos var noklausīties tikai, ja pastāv aizdomas par Pakalpojumu sniegšanas noteikumu un Pakalpojumu sniegšanu līgumu noteikumu, kas noslēgti starp Uzņēmumu un Lietotājiem vai Uzņēmuma iekšējo noteikumu pārkāpumiem, Pakalpojumu kvalitāti, negadījumiem ar Lietotājiem vai darbiniekiem, materiālo vērtību pazušanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu, konfliktu (incidentu) starp Lietotājiem un darbiniekiem gadījumos.

6.12. Lietotājs apstiprina, ka viņš/viņa ir informēts par tiesībām piekļūt personas datiem, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus, pieprasīt, lai ierobežotu datu apstrādi (izņemot uzglabāšanu) vai iznīcināt datus (ja apstrādā liekos datus, datus apstrādā neatbilstoši likuma prasībām, ja tiek atsaukta piekrišana vai citu iemeslu dēļ, kas paredzēti tiesību aktos), tiesības uz datu pārnesamību (apstrādājot datus saskaņā ar līgumu vai piekrišanu), kā arī kā tas noteikts tiesību aktos – tiesības atteikties apstrādāt personas datus, ja personas dati ir jāapstrādā, balstoties uz piekrišanu vai likumīgajām interesēm, tostarp pārstrādāt tiešā mārketinga nolūkos. Īstenojot tiesības uz datu pārnesamību, apstrādātie dati var tikt tieši nodoti Lietotājam vai nodoti Lietotāja norādītajam datu apstrādātājam. Var izpildīt tikai lietotāju prasības attiecībā uz datu subjekta tiesību izmantošanu, kas ir pierādījuši savu identitāti saskaņā ar procedūru, kas noteikta tiesību aktos. 

6.13. Lietotāja personas dati var tikt izpausti:

6.13.1. Uzņēmuma darbiniekiem, kas sazinās ar Lietotāju un ir atbildīgi par klientu apkalpošanu, uzskaiti, Autostāvvietu aprīkojuma un mārketinga uzturēšanu;

6.13.2. Trešajām personām, nodrošinot pakalpojumus Uzņēmumam, ieskaitot mārketinga, IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus revīzijas, grāmatvedības, juridisko pakalpojumu, parādu piedziņas uzņēmumiem un citiem tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs savstarpēju līgumu izpildei starp trešajām pusēm un Uzņēmumu.

6.14. Ja Lietotājam ir jautājumi vai sūdzības par personas datu apstrādi, Lietotājs var sazināties ar Uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru pa e-pastu uz info@unipark.lv vai reģistrēt pieteikumu, zvanot pa tālruni +371 66 77 88 50 (maksu par zvaniem nosaka pēc pakalpojuma sniedzēja tarifa. Lietotājs var arī sazināties ar Datu valsts inspekciju.

 

 
x
Lai nodrošinātu ērtu un pilnvērtīgu lapas pārlūkošanu, www.unipark.lv tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies). Turpinot lietot lapu vai uzklikšķinot “Piekrītu”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu jebkurā brīdī izmainot pārlūka iestatījumus vai dzēšot sīkdatnes. Lūdzu izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.