uniPark Privātuma politika

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic SIA “Stova” (turpmāk arī uniPark, mēs, mūsu, mums).  Turpmāk norādītā informācija attiecas ne tikai uz autostāvvietu lietošanu, bet arī uz visa veida saziņu ar mums.

Pastāv iespēja, ka mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ lūdzam ieskatīties šajā Privātuma politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko.

Izmantojot uniPark viedtālruņu lietotni, lūdzam ielūkoties uniPark viedtālruņu lietotnes noteikumos, kur sniegta informācija par personas datu apstrādi uniPark lietotnē.

Kādu personisko informāciju UniPark izmanto?

Mēs uzskaitām un apstrādājam Jūsu Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, autostāvvietas lietošanas laika periodu, tostarp precīzu laiku, kad transportlīdzeklis iebrauca un izbrauca no autostāvvietas, informāciju par veiktu apmaksu, tostarp bankas konta numuru vai informāciju par maksājumu karti. Papildus iepriekš minētajam, saziņā mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas vai deklarēto adresi, kā arī personas kodu.

Mēs veicam Autostāvvietas lietošanas foto un video fiksēšanu. Autostāvvietās izvietotu videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis, atsevišķos gadījumos Jūs un Transportlīdzekļa pasažieri, kā arī Jūsu, Transportlīdzekļa un tā pasažieru pārvietošanās autostāvvietā.

Kādam nolūkam UniPark izmanto Jūsu personas datus?

Lai Jūs varētu izmantot uniPark autostāvvietu pakalpojumus, tostarp bezmaksas laiku, un, lai mēs gūtu apliecinājumu par veikto samaksu, mēs izmantojam Jūsu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa (turpmāk Transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuru (turpmāk Numurs).

Lai Jūs varētu novietot Transportlīdzekli mūsu apsaimniekotajās autostāvvietās, mums jāsaņem samaksa par autostāvvietu ierīkošanu un apsaimniekošanu, tādēļ galvenokārt mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka esat veicis samaksu un sazinātos ar Jums gadījumā, ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu. Vispirms mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu līguma izpildi.

Mēs izmantojam Transportlīdzekļa Numuru, lai noskaidrotu, vai esat veicis samaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu, mēs izmantosim Transportlīdzekļa Numuru, lai pārliecinātos, vai veicot samaksu ar Mobilly, neesat kļūdaini apmaksājis citu zonu.

UniPark var apstrādāt Jūsu personas datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Autostāvvietas lietošanu.

Mēs veicam videonovērošanu mūsu autostāvvietās apmaksas kontroles nolūkos, kā arī, lai nodrošinātu kārtību un lai novērstu, vai atklātu noziegumus un iegūtu pierādījumus.

Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem, mēs varam sniegt informāciju par autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu licencētiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. uniPark var izmantot zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk arī Reģistrs) noskaidrot Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas nepieciešami, lai ar Jums sazinātos, vai celtu prasību, vai sniegtu informāciju par neizpildītu saistību licencētiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, kā arī likuma prasībām attiecībā uz dokumentu glabāšanu.

Kā UniPark dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām?

Lai Jums būtu, kur novietot Transportlīdzekli un lai Jūs ērti varētu izmantot bezmaksas laiku un veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs esam iesaistījuši pakalpojuma nodrošināšanā vairākus sadarbības partnerus un puses.

Lai nodrošinātu Jums iespēju ērti veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un automātisko maksājumu pakalpojumu sistēmas uzturētājiem.

Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par mūsu autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams Autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

Kā UniPark apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Autostāvvietu lietošanas līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu.

Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai UniPark un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. UniPark un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti.

Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu Autostāvvietas lietošanas līgumu.

Pēc abpusējas līguma izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu.

Ja Jūsu personas datu glabāšanas periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda garumā.

Ja Jūs darījāt mums zināmus Jūsu personas datus publiski sociālā tīkla platformā, piemēram, uzdodot jautājumu, mēs ievērosim sociālā tīkla platformas privātuma politiku attiecībā uz datu uzglabāšanu un dzēšanu. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot. 

Kāds ir personas datu izmantošanas juridiskais pamats?

Galvenokārt Jūsu personas datu apstrādei piemērojam kādu no zemāk minētiem juridiskajiem pamatiem:

•             Līguma izpilde. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildes nolūkos, piemēram, lai izsniegtu pēcmaksas rēķinu, vai nodrošinātu līgumsaistību izpildi.

•             Leģitīmo interešu ievērošana. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam, lai nodrošinātu tādu personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai veiktu un attīstītu mūsu uzņēmējdarbību, piemēram, ja līgumsaistību izpildi nav iespējams nodrošināt saprātīgā laika periodā. Veicot apstrādi, kuras pamats ir leģitīmo interešu ievērošana, mēs vienmēr apsveram Jūsu tiesības uz privātumu.

•             Mums saistošs juridisks pienākums. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, ja konkrētā datu apstrādes darbība izriet no likuma prasībām. Piemēram, šāds pamats ir piemērojams attaisnojuma dokumentu glabāšanai atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”.

•             Piekrišana. Šo juridisko pamatu mēs piemērojam personas datu apstrādei, ja konkrētās datu apstrādes darbības veikšanai esat nepārprotami piekritis. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu jebkurā laikā.

Kā UniPark rūpējas par Jūsu personas datu drošību?

Lai pasargātu Jūsu personas datus, mēs lietojam samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai UniPark darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem.

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā UniPark?

Jums ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību.

Ja vēlaties uzdot mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar uniPark, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@unipark.lv. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, tomēr laipni aicinām Jūs vispirms sazināties ar mums, lai noskaidrotu visus apstākļus un atrisinātu iespējamos pārpratumus vai komunikācijas nepilnības.

 
x
Чтобы обеспечить лучшие Ваши возможности просмотра на веб-сайте www.unipark.lv, мы используем файлы-куки (англ. cookies). Своё согласие на них Вы подтвердите оставаясь на веб-сайте для дальнейшего просмотра или нажимая «Я согласен». Вы можете отменить это в любое время, изменив настройки веб-браузера и удалив сохраненные файлы-cookies. Ознакомьтесь с политикой файлов-cookies.